Zásady ochrany osobních údajů

Rádi bychom vás ujistili, že z osobních údajů, které získáváme, shromažďujeme jen ty, které skutečně potřebujeme k zajištění bezproblémového využívání našich služeb. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, současně je ale nezbytnou podmínkou pro využívání našich služeb. Shromažďování osobních údajů je pro nás také povinností vyplývající z platné legislativy.

Naší povinností je řídit se zejména:

 • zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích
 • zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti
 • zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • zákonem č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů

Jaké údaje o vaší osobě získáváme?

S ohledem na typ služby, který využíváte, můžeme shromažďovat tyto osobní údaje:

a) Osobní a identifikační údaje

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození nebo rodné číslo
 • Adresa bydliště, doručovací adresa, adresa odběrného místa/místa připojení
 • Vztah k dotčené nemovitosti (vlastník, nájemce)
 • Název obchodní firmy, adresa sídla a místa podnikání, IČ, DIČ
 • Čísla předložených dokladů
 • Telefonní čísla a e-mailové adresy
 • Číslo bankovního účtu a spojové číslo
 • Informace o platební morálce

Předmětem ochrany jsou podle zákona pouze osobní údaje fyzických osob.

b) Provozní a lokalizační údaje

 • Adresa datového připojení (IP adresa)
 • Objem přenesených dat
 • Telefonní číslo volaného
 • Telefonní číslo volajícího
 • Doba trvání hovoru

Zejména pro potřeby zajištění přenosu dat informačními sítěmi a provádění souvisejících úkonů, včetně vyúčtování služeb. Lokalizační údaje vznikají při využívání služeb a jsou zpracované v síti elektronických komunikací. Určují zeměpisnou polohu mobilních zařízení (číslo, název atd.).

Jaký je účel zpracování osobních údajů?

Poskytnutí osobních údajů je nezbytnou podmínkou pro využívání služeb elektronických komunikací, což stanovuje zákon č. 127/2005. Pro jejich získání není třeba váš souhlas a není tedy možné jej ani odvolat.

Zpracování osobních údajů pro jiné účely (zejména evidenční, kontrolní a marketingové) než stanoví zákon lze souhlas kdykoliv bez omezení odvolat.

Jak lze souhlas odvolat?

Souhlas se zpracování osobních údajů v případech, kdy to nevyžaduje zákon, je možné kdykoliv bez jakéhokoliv omezení písemně odvolat.

Je tak možné učinit zasláním dopisu na korespondenční adresu Zákaznické centrum Selfnet, itself s.r.o., Tovární 2, 664 91, Ivančice nebo zasláním e-mailu na adresu zakaznicke.centrum@selfnet.cz z autorizované e-mailové adresy uvedené ve vaší smlouvě.

Kdo jsou zpracovatelé osobních údajů?

Zpracovatelem osobních údajů je společnost itself s.r.o. a další spolupracující subjekty.

S osobními údaji nakládáme s maximálním důrazem na jejich ochranu, dbáme na to, aby nebyla způsobena žádná újma na osobních či osobnostních právech. Ve vztahu ke spolupracujícím subjektům a dalším třetím stranám přijímáme taková opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajů, jejich změně, zničení či ztrátě, k neoprávněným přenosům nebo neoprávněnému zpracování, či jejich zneužití.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Procházením tohoto webu s jejich použitím souhlasíte. Další informace