Péče a podpora

Často kladené dotazy

 1. Co potřebuji pro příjem digitálních stanic?
 2. Jak postupovat v případě, že některé televizní stanice kostičkují nebo jim zamrzá obraz?
 3. Do kdy bude k dispozici doprovodné analogové vysílání?
 4. Musím si při podpisu smlouvy koupit přijímací zařízení?
 5. Co musí splňovat televizor proto, aby k němu mohl být připojen set-top-box nebo CA modul?
 6. Je nutné set-top-box koupit nebo je možné si jej i pronajmout?
 7. Kolik je potřeba set-top-boxů nebo CA modulů na dva a více televizorů?
 8. Jde nahrávat na videorekordér jiný program, než právě sleduji přes set-top-box?
 9. Pokud mám dva a více televizorů se set-top-boxem nebo CA modulem, zaplatím za využívání stejné programové nabídky dva a vícekrát tolik?
 10. Je možné přijímat digitální vysílání na televizoru s vestavěným DVB-T tunerem?
 11. Je možné prostřednictvím digitální televize přijímat i rádia?
 12. Pokud nezvládnu sám připojit set-top-box, může se na vás obrátit o pomoc?
 13. Je možné naladěný set-top-box libovolně propojovat s různými televizory, aniž by bylo nutné jej opětovně naladit?
 14. Je možné přijímat přes set-top-box nebo CA modul místní infokanál?
 15. Jak mohu změnit bezpečnostní rodičovský PIN?
 16. V případě, že poškodím nebo zničím dekódovací kartu, bude mi účtován nějaký poplatek?
 17. Na jakou adresu mám zasílat veškeré dokumenty ke službám Selfnet?
 18. Seřadí mi technik kanály v televizi tak, jak si budu přát?
 19. Jak mě ovlivnila změna názvu společnosti?

Často kladené dotazy

 1. Je nutné set-top-box koupit nebo je možný i nájem zařízení?
 2. Kolik je potřeba set-top-boxů na dva a více televizorů?
 3. Pokud mám dva a více televizorů se set-top-boxem, zaplatím za využívání stejné programové nabídky dva a vícekrát tolik?
 4. Je možné prostřednictvím interaktivní televize přijímat i rádia?
 5. Pokud nezvládnu sám připojit set-top-box, může se na vás obrátit o pomoc?
 6. Je možné naladěný set-top-box libovolně propojovat s různými televizory, aniž by bylo nutné jej opětovně naladit?
 7. Jak mohu změnit bezpečnostní rodičovský PIN?
 8. Na jakou adresu mám zasílat veškeré dokumenty ke službám Selfnet?
 9. Jak si ověřím, že zprovoznění Selfnet TV proběhlo v pořádku?
 10. Jak mě ovlivnila změna názvu společnosti?

Často kladené dotazy

 1. Co je to garantovaná rychlost?
 2. Co to znamená pevné připojení bez agregace?
 3. Co to znamenají dvě čísla oddělená lomítkem, která jsou uvedena u každého tarifu?
 4. Proč se liší rychlost stahování a odesílání dat?
 5. Co to znamená, že nejste limitováni počtem odebraných nebo odeslaných dat?
 6. Kolik stojí modem pro přístup k internetu?
 7. Jak si ověřím, že zprovoznění internetu proběhlo v pořádku?
 8. Potřebuji pro připojení k internetu ještě nějaké další zařízení kromě počítače a modemu?
 9. Na jakou adresu mám zasílat veškeré dokumenty ke službám Selfnet?
 10. Jak mě ovlivnila změna názvu společnosti?

Změna osobních/kontaktních údajů

 1. Jak postupovat při změně kontaktních údajů?
 2. Jak postupovat při změně osobních údajů?
 3. Jak postupovat při změně korespondenční adresy?
 4. Jak postupovat při úmrtí zákazníka?
 5. Je možný přepis stávající smlouvy na nového uživatele?

Změna služeb

 1. Změna služeb
 2. Ukončení smluvního vztahu
 3. Vrácení zapůjčených zařízení
 4. Stěhování bez ukončení smlouvy (tzv. přeložka služeb)
 5. Změna plateb
 6. Přenesení telefonního čísla (tzv. portace)
 7. Dočasné pozastavení služeb

Platby

 1. Možnosti úhrady
 2. Změna plateb

Řešení technických potíží

 1. Rušení Wi-Fi signálu – nejčastější problém našich zákazníků

Reklamace

 1. Jak reklamovat naše služby?
 2. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Pravidla soutěží

 1. Pravidla soutěží na Facebooku
 2. Pravidla soutěží v magazínu Selfnet

Zhoršená kvalita obrazu a zvuku u služby Selfnet TV

V posledních dnech jsme zaznamenali zhoršenou kvalitu zvuku a kostičkování obrazu při vysílání Selfnet TV. Tyto potíže se objevují zejména v odpoledních a večerních hodinách. Příčinou je závada na straně našeho dodavatele IPTV platformy, na které Selfnet TV běží, který nyní pracuje na jejím odstranění.

Za způsobené potíže se velice omlouváme.

20. listopadu 2017


Vyjádření k činnosti spolku Oslavany.NET 

Naše společnost je přesvědčena, že aktivity spolku Oslavany.NET se spíše než získáváním a výměnou informací z budování sítí a využívání telekomunikačních a komunikačních technologií (jak uvádějí stanovy spolku) soustřeďují na komerční poskytování připojení k internetu koncovým zákazníkům za úplatu. Provozování takové činnosti je však podnikáním, jehož výkon se musí řídit všemi platnými právními předpisy. Ať už jde o dodržování předpisů o elektronických komunikacích, o ochraně spotřebitele, o ochraně osobních údajů nebo předpisy upravující daňové povinnosti. 

Situace, kdy na jednom trhu soutěží poskytovatelé služeb připojení k internetu poskytující své služby řádně jako podnikatelé, a proti nim subjekty, které své podnikání prohlašují za spolkovou činnost, je neudržitelná. Spolková činnost totiž nepodléhá takové míře regulace a kontroly jako podnikání. Spolky oproti podnikatelům nemusí plnit řadu zákonných povinností (kromě jiného i povinností, které chrání odběratele jejich služeb). Nevynakládají na plnění uvedených povinností finanční prostředky a nejsou dozorovány a postihovány za porušování zákonů, tak jako podnikatelé. V neposlední řadě pak nemají povinnost monitorovat sítě, což může vést k zanedbání bezpečnostních rizik. Podnikatelská výdělečná činnost, vedená jako činnost spolku, tak vytváří nerovné konkurenční prostředí, které neumožňuje spravedlivou soutěž všech subjektů na trhu. Řádní podnikatelé jsou v ní hned od počátku nabízení služby značně a jednostranně znevýhodněni.  

S ohledem na výše uvedené jsme po důkladné analýze stávajícího stavu oslovili příslušné státní orgány s návrhem, aby ve věci konaly a zajistily stejné konkurenční prostředí pro všechny subjekty. Jsme totiž přesvědčeni, že stávající stav odporuje platnému právu. Naším záměrem rozhodně není likvidace konkurence, ale obnova rovných podmínek pro všechny, kteří v oboru podnikají. To vše s maximálním důrazem na respektování práv zákazníků, která jim garantují platné právní předpisy. V tomto postupu nás podporuje nejen Česká asociace pro elektronickou komunikaci, ale i řada významných operátorů podnikajících v našem odvětví a další sdružení poskytovatelů služeb elektronických komunikací.

26. května 2017


 

 

tv2go v prohlížeči

Omlouváme se zákazníkům tv2go za dočasně nedostupnou možnost sledování televize skrze webový prohlížeč.

Problém vznikl na straně dodavatele, společnými silami se snažíme o jeho rychlé vyřešení.

Děkujeme za pochopení a za způsobené komplikace se ještě jednou omlouváme.


 

 

 Varování před podvodnými online dotazníky a soutěžemi

V poslední době vzrostl počet případů podvodných online dotazníků, anket a soutěží, které se zobrazují ve vyskakovacích oknech internetového prohlížeče a které nelegálně užívají název společnosti itself s.r.o. 

V žádném případě dotazník či soutěž nevyplňujte, neklikejte na ni a vyvarujte se vkládání jakýchkoli osobních údajů, hesel či údajů k vaší platební kartě. Okno s podobnou zprávou neprodleně uzavřete. 

Online dotazníky i soutěže vyvolávají dojem, že jejich zadavatelem je společnost itself s.r.o., ve skutečnosti se ale jedná a tzv. phishing, tedy podvodnou techniku používanou k získávání citlivých údajů. V tomto případě zadavatel podle IP adresy vašeho počítače pozná, odkud se připojujete a následně v dotazníku, soutěži (či jiném online nástroji tzv. adware) zneužije jméno poskytovatele připojení a naláká vás na smyšlenou možnost výhry.

Naše společnost v žádném případě nemá s podobnou činností nic společného. 

Co s tím můžete dělat?

1. V žádném případě nevkládejte osobní informace, hesla nebo údaje o vaší kreditní kartě apod., okno s falešnou zprávou okamžitě zavřete.

2. Použijte antivirový program pro kontrolu vaše počítače nebo tabletu. Můžete využít například zdarma dostupné AVG nebo třeba placený software od společnosti ESET.

Máte-li jakoukoli pochybnost o jakékoli zprávě, kterou jste obdrželi pod hlavičkou itself s.r.o. nebo Selfnet, kontaktujte prosím naše Zákaznické centrum na telefonním čísle 533 383 335 nebo prostřednictvím emailu zakaznicke.centrum@selfnet.cz

Informace o námi pořadaných akcích vždy najdete na našich webových stránkách www.selfnet.cz nebo na Facebookovém profilu www.facebook.cz/selfnet.cz

21. března 2016


Přerušení vysílání

S politováním oznamujeme, že v době vysílání fotbalových přenosů Ligy mistrů na STV1 a ORF1 a Evropské ligy na STV2 přerušujeme vysílání těchto kanálů z důvodu chybějících práv. K tomuto kroku jsme nuceni aktuálně vyostřeným postojem držitelů práv na vysílání těchto přenosů.

20. října 2015


 Varování před podvodnými emaily

Upozorňujeme na výskyt podezřelých emailů, které nabádají zákazníky k aktualizaci jejich emailového účtu. Tyto emaily vytváří dojem, že se jedná o email odeslaný naší firmou a navádí ke kliknutí na přiložený odkaz. Ten pak vede na infikovanou stránku, která vás nabádá k uvedení vašich osobních údajů.

Jak takový podvodný email rozeznat?

 

 • Email je odeslán z …@selfnet.cz©2014 nebo jiné podobné domény, kterou Selfnet nepoužívá.
 • Email obsahuje hypertextové odkazy a nabádá Vás na uvedení Vašich osobních údajů nebo zabezpečovacích hesel.
 • Email obsahuje anglická slova typu „coperation“ nebo nespisovnou češtinu.

 

Pokud obdržíte takovýto email, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ na něj nereagujte, neotvírejte odkazy v něm uvedené a smažte ho!

Naše firma nikdy nežádá zákazníky o změnu důležitých osobních a zabezpečovacích údajů prostřednictvím emailu.

Máte-li jakoukoliv pochybnost o jakémkoliv emailu, který jste obdrželi pod hlavičkou itself s.r.o. nebo Selfnet, kontaktujte prosím naše Zákaznické centrum na telefonním čísle 533 383 335 nebo prostřednictvím emailu zakaznicke.centrum@selfnet.cz.


 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Procházením tohoto webu s jejich použitím souhlasíte. Další informace